Kto by mal byť prezidentom / prezidentkou v 6.A?

Loading web poll...